ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۳۱۴)
جمعه ,۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۹۵
جمعه ,۱۵ مهر ۱۳۹۸
۲۸۰
دهه اول ماه صفر,از ۸ مهر ۱۳۹۸(به ۶ مدت شب)
۲۴۹
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۴۸۸
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸
۳۰۷
پنجشنبه ،۴ مهر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام سجاد (ع))
۳۰۰
از پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸ به مدت سه روز
۲۰۶