ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۳۸۴)
جمعه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۴
جمعه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
۱۰
پنجشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۹
۱۰
جمعه، ۳ مرداد ۱۳۹۹
۱۰
پنجشنبه،۲۶ تیر ۱۳۹۹
۱۰
جمعه، ۳ مرداد ۱۳۹۹
۸
پنجشنبه،۱۲ تیر ۱۳۹۹
۸
یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۱۰