ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۴۰۴)
جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۹
۱۶۱۴
جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹
۱۳۴۵
جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹
۱۳۴۱
جمعه،۳۰ آبان ۱۳۹۹
۱۳۰۱
جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹
۱۴۰۱
جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۳۵۰
جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹
۱۶۴۹
شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۳۰۱
جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹
۱۲۷۶
جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۹
۱۲۶۸