ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۴۰۴)
جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۹
۳۱۹
جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹
۲۱۸
جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹
۲۰۲
جمعه،۳۰ آبان ۱۳۹۹
۲۰۲
جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۰۸
جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۲۱۳
جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹
۶۹۰
شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۴۵۱
جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹
۴۲۷
جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۹
۴۱۷