برنامه ها   (۱۰۶۰)
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۲۳۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۱۰۴
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۷۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵؛
۱۸۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۰۱۳
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۵۲۴
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۶۹۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۳۸۹۵
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۵۶۱
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۵۷۷