برنامه ها   (۱۱۰۴)
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳؛ اولین جلسه پاییز۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۲۵۱۸
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶؛ آخرین جلسه تابستان۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۱۷۴۶
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۹۹۴
مسجد عماریاسر؛ میدان سپاه به طرف بهارستان؛ جنبِ پل جوبی بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۲۰۲
بابلسر شهرک ساحلی
۲۵۷
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۳۸۰۷
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ مهدیه تهران
۷۰۳
ملاحظات: ۱. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. ۲. فقط عزیزان دوره ششم می توانند شرکت کنند. ۳. ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۱۷۲۲
قرچک ورامین؛ مصلای قرچک جمعه ۱۳۹۶/۵/۱۳
۳۹۷