شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۴۱۶)
آخرین بار در پاییز سال ۱۳۸۴ چند هفته مهمان برنامه سیمای خانواده بودم و امسال پس از ایام قرنطینه و بهبودی نسبی دعوت شبکه یک را پذیرفتم ولی ...
۲۱۲۳
جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
۱۴۰۳
جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۱۴۱
جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹
۱۱۲۶
جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
۱۱۵۴
جمعه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
۱۰۶۱
جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
۱۱۲۲
جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹
۵۱۸
جمعه، ۱۲ دی ۱۳۹۹
۴۴۰
سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹
۵۰۵