ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۳۹۴)
جمعه، ۴ مهر ۱۳۹۹
۲۴
جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
۱۸
از جمعه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ (به مدت ۱۱شب)
۲۰۲
از دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۹۹
از پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ (به مدت ۱۰ شب)
۳۳۳
جمعه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
۳۱۶
یکشنبه، ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
۲۸۷
جمعه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۲۵۸
شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
۴۲۶