شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما
ادامه مطلب
تازه ترین ها
برنامه ها   (۱۴۱۶)
آخرین بار در پاییز سال ۱۳۸۴ چند هفته مهمان برنامه سیمای خانواده بودم و امسال پس از ایام قرنطینه و بهبودی نسبی دعوت شبکه یک را پذیرفتم ولی ...
۱۰۹۱
جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
۶۷۴
جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹
۵۶۷
جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹
۵۴۱
جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
۵۴۶
جمعه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
۵۱۴
جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
۵۲۶
جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹
۲۵۸
جمعه، ۱۲ دی ۱۳۹۹
۲۳۹
سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹
۲۵۱