برنامه ها   (۱۳۷۳)
جمعه ,۱۵ مهر ۱۳۹۸
۹۱۹
دهه اول ماه صفر,از ۸ مهر ۱۳۹۸(به ۶ مدت شب)
۸۴۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۵۷۵
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸
۷۶۸
پنجشنبه ،۴ مهر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام سجاد (ع))
۶۷۳
از پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸ به مدت سه روز
۵۶۹
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - تالار سوره حوزه هنری
۸۱۴