برنامه ها   (۱۲۴۶)
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۴۰۴
پنج شنبه -۲۴ آبان ۱۳۹۷
۴۷۰
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۳:۳۰
۵۳۶
دوشنبه و سه شنبه ؛ ۱۵ و ۱۶ آبان ۹۷
۴۲۵
جلسه بیستم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰,این هفته آدرس کلاس و زمان آن تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۵۹۴۷
صبح جمعه،۱۳۹۷/۰۷/۲۷
۵۶۰
جلسه نوزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹,این هفته آدرس کلاس و زمان آن تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۱۷۸۱
کلاس مجردها,جلسه هجدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و۳و ۴) را حتما ملاحظه بفرمایید.
۱۲۳۸