برنامه ها   (۱۱۱۷)
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵؛
۱۴۱۴
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۶۴۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۵۳۶۸
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۱۴۳۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۹۷۰
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۱۳۹۷
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۱۴۲۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۲۱۱۳
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۳۳۴
سلام این هفته کلاس داریم. آدرس کلاس تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیقا مطالعه فرمایید...
۶۴۷۲