برنامه ها   (۱۱۵۹)
بابلسر شهرک ساحلی
۸۷۵
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۵۰۰۴
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ مهدیه تهران
۱۴۵۵
ملاحظات: ۱. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. ۲. فقط عزیزان دوره ششم می توانند شرکت کنند. ۳. ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۲۶۲۳
قرچک ورامین؛ مصلای قرچک جمعه ۱۳۹۶/۵/۱۳
۹۷۵
پنجشنبه ۱۳۹۶/۵/۱۲
۹۸۴
میدان هفت حوض نارمک؛ مسجد النبی ص
۱۲۲۲
ملاحظات: ۱. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. ۲. فقط عزیزان دوره ششم می توانند شرکت کنند. ۳. ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۲۹۰۵
رشت؛ حرم خواهرِ امام ؛ دوشنبه ۱۳۹۶/۵/۲
۹۳۹