برنامه ها   (۱۱۳۶)
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۱۵۰۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ فقط دو جلسه از سال ۹۵ باقی مانده
۴۱۴۵
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۱۴۴۳
از چهارشنبه ۱۱ اسفند۹۵ به مدت چهار شب
۱۴۱۴
سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان
۱۱۸۸
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۱۳۹۱
جمعه ۲۹ بهمن ۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
۳۳۵۸
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۱۲۸۰
مسجد دانشگاه تهران
۱۳۲۸
سه شب از چهارشنبه ۲۰ بهمن ۹۵ حدود ساعت ۲۱
۱۱۱۵