برنامه ها   (۱۳۱۴)
چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۷۴۳
چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۵۹۱
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .با توجه به ماه مبارک رمضان استثناءً کلاس سه ساعته است و عزیزانی که می خواهند در افطاری ساده مشارکت کنند با گروه اجرایی صحبت کنند .
۳۸۹۲
جمعه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
۷۷۷
چهارشنبه ,۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
۵۳۴
جمعه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
۵۵۶
جمعه,۳۰ فروردین ۱۳۹۸
۶۸۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید. کلاس در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود و ورود تمامی دانشجویان محترم دانشگاه تهران در این جلسه آزاد است.
۳۵۷۹
چهارشنبه,۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۷۲۴