برنامه ها   (۱۱۰۳)
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۳؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید و اگر پرسشی دارید مطرح فرمایید.
۳۴۵۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۵/۵ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۲۰۱۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۵۶۴
امروز؛ یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۷؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید و اگر پرسشی دارید مطرح فرمایید.
۶۵۱۹
امشب؛ سه شنبه ۹۵/۴/۲۲ مسجد گیاهی
۱۸۸۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۲۱۶۰
این هفته؛ یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۰؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید و اگر پرسشی دارید مطرح فرمایید. ان شاءالله پرسش ها را قبل از ساعت ۲۴ روز جمعه منتشر می کنم.
۶۶۷۹
هر شب دو مجلس؛ ۱. سخنرانی در حسینیه ائمه اطهار ع ۲. مراسم احیاء در امام زاده حسن علیه السلام؛ به شرح زیر
۷۳۵۱
از سه شنبه اول تیرماه ۱۳۹۵ حدود ساعت ۲۳
۳۱۸۵
سه شنبه اول تیرماه ۹۵ لویزان؛ امام زاده پنج تن
۱۷۳۴