برنامه ها   (۱۳۷۴)
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۵۱۱۱
کارگاه‌های زوجین بر توانمندسازی همسران با افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای آنان در حیطه‌های ارتباطی تمرکز دارد و تجربه موفق کارگاه های خانواده نوپا را با خود دارد
۱۸۸۷
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ - به مناسبت شهادت جوادالائمه
۱۳۷۳
سه شنبه , سه شنبه , ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
۸۸۹
جمعه , ۴ مرداد ۱۳۹۸
۸۲۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره هشتم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۶۲۰
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸
۱۰۰۸