برنامه ها   (۱۱۹۳)
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶؛ آخرین جلسه تابستان۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۳۹۵۵
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۱۸۴۶
مسجد عماریاسر؛ میدان سپاه به طرف بهارستان؛ جنبِ پل جوبی بعد از نماز مغرب و عشاء
۲۵۳۶
بابلسر شهرک ساحلی
۹۹۶
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۵۱۸۹
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ مهدیه تهران
۱۵۸۳
ملاحظات: ۱. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. ۲. فقط عزیزان دوره ششم می توانند شرکت کنند. ۳. ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۲۷۷۱
قرچک ورامین؛ مصلای قرچک جمعه ۱۳۹۶/۵/۱۳
۱۰۹۷
پنجشنبه ۱۳۹۶/۵/۱۲
۱۰۹۵