برنامه ها   (۱۰۷۷)
ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و روز پاسدار
۱۴۷۵
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۹۶۵
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۲۵۹۲
هر هفته این برنامه ضوابط و جزییاتی جدیدی دارد که توصیه می شود حتما ملاحظه شود.
۳۶۱۵
روز شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱
۱۸۶۱
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ از شبکه دو؛ دو سه هفته اخیر، در جریان پاسخ به یک پیامک و شرح آن و سیل پیام های مشابه دریافتی که عموما شرح حال هایی بود بامحور «تجربه ترس و تحقیر افراد از دوران کودکی خود» دو سه برنامه است که به موضوع تربیت کودک و مبحث ترس و ترساندن وارد شدیم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته وعده دادیم که بحث تحقیر کودکان و حقارت را هم بحث کنیم اما ادامه مسیر مباحث آیینه خانه به نظر شما گرامیان بستگی دارد شاید برگردیم به ادامه موضوع انتخاب همسر. پس پیامک بزنید به ۳۰۰۰۰۲۱۳ و اظهار نظر بفرمایید.
۲۸۰۳
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی-سالن شهید مطهری ساعت ۱۱ صبح؛ پرسش و پاسخ؛ با موضوع سبک زندگی
۳۴۶۸
همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم؛ این هفته آدرس کلاس تغییر کرده و کلاس ضوابط و این هفته جزییات جدیدی دارد که توصیه می شود دقیقا مطالعه فرمایید. و اگر پرسشی دارید مطرح فرمایید.
۷۶۹۱
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ از شبکه دو
۱۴۳۲
این برنامه ضوابط و جزییاتی جدیدی دارد که توصیه می شود حتما ملاحظه شود.
۵۵۶۶