برنامه ها   (۱۰۸۹)
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۲؛ حسینیه صنف پیراهن دوزان
۲۴۴۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۲؛ فاطمیه ارشاد
۲۵۹۲
سیدخندان؛ یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ بعداز نماز مغرب و عشاء
۲۳۰۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۲؛ مسجد اعظم تجریش؛ بعد از نماز ظهر و عصر
۱۶۱۰
شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۱؛ مسجد اباعبدالله علیه السلام؛ بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۹۱۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۰۲؛ میدان شهدا حسینیه شهید همت؛ ساعت ۱۰ صبح
۱۶۵۱
به یاد شهدای عزیز مدافع حرم و روز جوان چهارشنبه؛ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ساری؛ امازاده یحیی س
۲۱۲۶
دانشگاه آزاد واحد رودهن ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰
۱۹۳۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ از شبکه دو؛ در این چند هفته اخیر، در جریان پاسخ به یک پیامک و شرح آن و سیل پیام های مشابه دریافتی که عموما شرح حال هایی بود بامحور «تجربه ترس و تحقیر افراد از دوران کودکی خود» دو سه برنامه است که به موضوع تربیت کودک و مبحث ترس و ترساندن وارد شدیم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته مجدد عرض می کنم: ادامه مسیر مباحث آیینه خانه به نظر شما گرامیان بستگی دارد شاید برگردیم به ادامه موضوع انتخاب همسر. پس پیامک بزنید به ۳۰۰۰۰۲۱۳ و اظهار نظر بفرمایید.
۲۳۱۶
دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۲۳۸۰