برنامه ها   (۱۳۹۸)
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸
۱۱۵۸
پنجشنبه ،۴ مهر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام سجاد (ع))
۱۰۶۵
از پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸ به مدت سه روز
۹۱۱
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - تالار سوره حوزه هنری
۱۲۳۱
دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲۴۰۶
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۵۵۴
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۶۵۵
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
۱۲۵۱