برنامه ها   (۱۳۹۱)
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۱۷۶
جمعه ,۱۰ آبان ۱۳۹۸
۱۴۳۲
از شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸
۱۳۰۵
جمعه ,۳ آبان ۱۳۹۸ (آخرین برنامه در ماه صفر)
۱۵۱۴
سه شنبه ,۳۰ مهر ۱۳۹۸
۱۴۵۰
شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۳۲۵
جمعه ,۲۶ مهر ۱۳۹۸
۱۲۲۹
جمعه ,۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۳۲۵
جمعه ,۱۵ مهر ۱۳۹۸
۱۳۱۹