برنامه ها   (۱۳۱۴)
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید. کلاس در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود و ورود تمامی دانشجویان محترم دانشگاه تهران در این جلسه آزاد است.
۴۷۷۱
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید.
۳۵۰۲
سه شنبه,۱۳ فروردین ۱۳۹۸
۶۵۳
چهارشنبه,۲۹ اسفند ۱۳۹۷
۱۰۳۵
جمعه,۲۴ اسفند ۱۳۹۷
۶۳۸
جمعه,۱۷ اسفند ۱۳۹۷
۵۹۲