برنامه ها   (۱۳۷۴)
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - تالار سوره حوزه هنری
۹۸۶
دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۹۲۶
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۳۰۳
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۳۷۰
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
۹۴۶
از شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱۵۸۳
از شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱۲۶۰
جمعه ,۱ شهریور ۱۳۹۸
۱۱۸۵
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ (به مناسبت عید سعید غدیر)
۹۳۸