برنامه ها   (۱۲۴۶)
کلاس مجردها,جلسه هفدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و ۳) را حتما ملاحظه بفرمایید.
۲۶۵۵
کلاس مجردها,جلسه شانزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ «مهمان آزاد» جزییات را حتما بخوانید .فقط دوره هفتمی ها و کسانی که با آن ها تماس گرفته شده می توانند شرکت کنند.
۲۹۳۶
از سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷,به مدت ۱۱ روز
۱۴۸۳
جمعه,۱۶ شهریور ۱۳۹۷
۶۰۷
جمعه ,۹ شهریور ۱۳۹۷
۸۰۸
چهارشنبه ,۷ شهریور ۱۳۹۷
۵۱۵