برنامه ها   (۱۱۲۶)
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۷۴۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۵۴۷۱
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۱۵۴۳
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۲۰۹۴
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۱۵۱۳
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۱۵۲۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۲۲۲۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۴۱۰
سلام این هفته کلاس داریم. آدرس کلاس تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیقا مطالعه فرمایید...
۶۵۹۰
ویژه برنامه اربعین از شبکه یک؛ هر شب حوالی ساعت ۲۰
۲۸۶۴