برنامه ها   (۱۳۵۲)
جمعه , ۱۴ تیر ۱۳۹۸
۷۵۴
سه شنبه, ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۷۳۱
شنبه , ۸ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۵۹۲
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۸۹۷
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸
۵۸۲
پنجشنبه,۶ تیر ۱۳۹۸(به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۶۲۵
جمعه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
۶۸۴
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره هشتم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۹۵۷
از شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ( به مدت پنج روز)
۱۰۳۸