برنامه ها   (۱۶۸۴)
چهارشنبه،۱۷ اسفندماه ۱۴۰۱ (شام نیمه شعبان)
۲۷۲
شنبه،۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱
۲۷۸
جمعه،۱۲ اسفندماه ۱۴۰۱
۲۸۸
شنبه،۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱
۲۶۳
از سه شنبه، ۹ اسفندماه ۱۴۰۱ (به مدت ۳ شب)
۲۸۳
شنبه،۶ اسفندماه ۱۴۰۱
۲۸۱
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۶۲۰
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۳۱۸۹
دوشنبه ۱ و ۸ خردادماه ۱۴۰۲، سالن شهید فخری زاده دانشگاه علوم و تحقیقات
۱۱۲۸
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۲۱۶۴