برنامه ها   (۱۱۱۷)
عصر؛ مهدیه تهران. شب؛ امام زاده جعفر س پیشوای ورامین
۱۲۴۱
ده شب گفتگو و پرسش و پاسخ با جوانان اصفهانی در سیمای اصفهان حدودا ۲۲:۳۰
۲۰۳۰
یازده شب از یکشنبه شبِ اول محرم ۱۴۳۸؛حدود ساعت ۲۰:۳۰ اصفهان؛ خ سجاد، روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان
۵۵۴۳
اشتهارد؛ محوطه بسیج
۱۰۵۶
شیراز؛ حرم شاهچراغ س
۹۸۳
امروز؛ سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۰۰
۱۶۷۱
جمعه ۱۳۹۵/۶/۱۹؛ ایام مسلمیه
۱۱۵۸
یکشنبه ساعت ۱۷ فلکه اول تهرانپارس
۱۳۵۴
امروز؛ سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۱۵
۱۱۴۵