برنامه ها   (۱۲۶۳)
پنج شنبه -۲۴ آبان ۱۳۹۷
۶۰۰
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۳:۳۰
۶۲۴
دوشنبه و سه شنبه ؛ ۱۵ و ۱۶ آبان ۹۷
۵۲۶
جلسه بیستم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰,این هفته آدرس کلاس و زمان آن تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۶۱۷۸
صبح جمعه،۱۳۹۷/۰۷/۲۷
۶۵۶
جلسه نوزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹,این هفته آدرس کلاس و زمان آن تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۱۹۰۳
کلاس مجردها,جلسه هجدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و۳و ۴) را حتما ملاحظه بفرمایید.
۱۳۳۹
کلاس مجردها,جلسه هفدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و ۳) را حتما ملاحظه بفرمایید.
۲۸۹۰
کلاس مجردها,جلسه شانزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ «مهمان آزاد» جزییات را حتما بخوانید .فقط دوره هفتمی ها و کسانی که با آن ها تماس گرفته شده می توانند شرکت کنند.
۳۱۲۸