برنامه ها   (۱۰۷۱)
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ از شبکه دو؛ در این چند هفته اخیر، در جریان پاسخ به یک پیامک و شرح آن و سیل پیام های مشابه دریافتی که عموما شرح حال هایی بود بامحور «تجربه ترس و تحقیر افراد از دوران کودکی خود» دو سه برنامه است که به موضوع تربیت کودک و مبحث ترس و ترساندن وارد شدیم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته مجدد عرض می کنم: ادامه مسیر مباحث آیینه خانه به نظر شما گرامیان بستگی دارد شاید برگردیم به ادامه موضوع انتخاب همسر. پس پیامک بزنید به ۳۰۰۰۰۲۱۳ و اظهار نظر بفرمایید.
۲۰۲۵
دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۲۱۰۲
این هفته آدرس کلاس تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیقا مطالعه فرمایید و اگر پرسشی دارید مطرح فرمایید.
۴۴۵۵
امشب؛ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ فلکه اول تهرانپارس
۱۰۹۶
ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و روز پاسدار
۱۴۱۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
۹۱۱
دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۲۵۴۱
هر هفته این برنامه ضوابط و جزییاتی جدیدی دارد که توصیه می شود حتما ملاحظه شود.
۳۵۳۸
روز شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱
۱۷۹۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ از شبکه دو؛ دو سه هفته اخیر، در جریان پاسخ به یک پیامک و شرح آن و سیل پیام های مشابه دریافتی که عموما شرح حال هایی بود بامحور «تجربه ترس و تحقیر افراد از دوران کودکی خود» دو سه برنامه است که به موضوع تربیت کودک و مبحث ترس و ترساندن وارد شدیم که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته وعده دادیم که بحث تحقیر کودکان و حقارت را هم بحث کنیم اما ادامه مسیر مباحث آیینه خانه به نظر شما گرامیان بستگی دارد شاید برگردیم به ادامه موضوع انتخاب همسر. پس پیامک بزنید به ۳۰۰۰۰۲۱۳ و اظهار نظر بفرمایید.
۲۷۳۳