برنامه ها   (۱۱۷۹)
بابلسر شهرک ساحلی
۹۳۲
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۵۱۰۶
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ مهدیه تهران
۱۵۲۰
ملاحظات: ۱. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. ۲. فقط عزیزان دوره ششم می توانند شرکت کنند. ۳. ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۲۶۹۷
قرچک ورامین؛ مصلای قرچک جمعه ۱۳۹۶/۵/۱۳
۱۰۳۵
پنجشنبه ۱۳۹۶/۵/۱۲
۱۰۳۵
میدان هفت حوض نارمک؛ مسجد النبی ص
۱۲۹۳
ملاحظات: ۱. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. ۲. فقط عزیزان دوره ششم می توانند شرکت کنند. ۳. ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۲۹۶۹
رشت؛ حرم خواهرِ امام ؛ دوشنبه ۱۳۹۶/۵/۲
۱۰۰۲