برنامه ها   (۱۱۳۶)
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۸۰۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۵۵۵۶
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۱۶۰۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۲۲۲۰
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۱۵۸۱
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۱۵۸۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۲۳۳۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۴۶۸
سلام این هفته کلاس داریم. آدرس کلاس تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیقا مطالعه فرمایید...
۶۷۰۴
ویژه برنامه اربعین از شبکه یک؛ هر شب حوالی ساعت ۲۰
۲۹۶۶