برنامه ها   (۱۳۹۱)
دهه اول ماه صفر,از ۸ مهر ۱۳۹۸(به ۶ مدت شب)
۱۲۲۹
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۹۸۹
جمعه , ۵ مهر ۱۳۹۸
۱۰۷۰
پنجشنبه ،۴ مهر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام سجاد (ع))
۹۷۱
از پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸ به مدت سه روز
۸۰۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - تالار سوره حوزه هنری
۱۱۰۶
دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲۱۹۴
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۴۴۱