برنامه ها   (۱۰۶۰)
همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم؛ این هفته آدرس کلاس تغییر کرده و کلاس ضوابط و این هفته جزییات جدیدی دارد که توصیه می شود دقیقا مطالعه فرمایید. و اگر پرسشی دارید مطرح فرمایید.
۷۴۶۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ از شبکه دو
۱۳۴۳
این برنامه ضوابط و جزییاتی جدیدی دارد که توصیه می شود حتما ملاحظه شود.
۵۴۲۰
شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ساعت ۱۷؛ سخنرانی و پرسش و پاسخ
۲۶۰۴
سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ از شبکه دو
۲۷۰۶
سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۶۱۴۴
سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۷۹۳۲
ولادت حضرت فاطمه زهرا س ؛چهارشنبه ۱۳۹۵/۱/۱۱
۲۷۰۳
سه شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ از شبکه دو
۳۰۸۲
سه شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ از شبکه دو
۲۰۹۸