برنامه ها   (۱۱۲۶)
مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. کلاس مجردها؛ جلسه دهم دوره ششم؛ جلسه ۱۶۱ یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۱۹۲۹
یکشنبه هفتم آبانماه ۱۳۹۶ مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. برنامه یک تغییر کوچک نسبت به جلسه قبل دارد.
۳۲۰۵
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳؛ اولین جلسه پاییز۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۳۷۷۳
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶؛ آخرین جلسه تابستان۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۳۱۴۴
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۱۵۴۸
مسجد عماریاسر؛ میدان سپاه به طرف بهارستان؛ جنبِ پل جوبی بعد از نماز مغرب و عشاء
۲۱۲۸
بابلسر شهرک ساحلی
۷۰۷
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۴۷۳۴
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ مهدیه تهران
۱۲۴۰