برنامه ها   (۱۲۹۱)
سه شنبه, ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۴۵۰
شنبه , ۸ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۳۰۲
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۳۵۵
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸
۲۷۸
پنجشنبه,۶ تیر ۱۳۹۸(به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۳۱۵
جمعه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
۲۳۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره هشتم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۲۵۷
از شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ( به مدت پنج روز)
۷۳۳
جمعه , ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
۴۳۵