برنامه ها   (۱۳۹۱)
جمعه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۸
۱۲۷۵
جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸
۱۱۸۹
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۱۵۸
سه شنبه ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ، به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)
۹۱۳
دوشنبه ، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ، به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)
۹۱۸
شنبه ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۷۱۳
جمعه و شنبه ، ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)
۶۹۳
جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۸۳۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۱۸۱