برنامه ها   (۱۰۷۷)
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵؛
۶۶۷
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۸۷۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۴۶۲۳
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۶۸۷
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۱۶۴
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۷۲۵
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۷۲۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۱۲۴۲
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۶۸۹
سلام این هفته کلاس داریم. آدرس کلاس تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیقا مطالعه فرمایید...
۵۴۹۰