برنامه ها   (۱۰۶۰)
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۲۲۴
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۹۸
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۶۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵؛
۱۶۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۰۱۱
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۵۲۱
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۶۸۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۳۸۷۹
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۵۵۹
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۵۷۶