برنامه ها   (۱۲۴۶)
چهارشنبه,۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۱۳۰
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید. کلاس در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود و ورود تمامی دانشجویان محترم دانشگاه تهران در این جلسه آزاد است.
۲۴۷۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید.
۱۹۴۸
سه شنبه,۱۳ فروردین ۱۳۹۸
۱۸۰
چهارشنبه,۲۹ اسفند ۱۳۹۷
۵۲۱