برنامه ها   (۱۱۰۳)
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶؛ آخرین جلسه تابستان۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۹۹۱
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۷۹۹
مسجد عماریاسر؛ میدان سپاه به طرف بهارستان؛ جنبِ پل جوبی بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۰۴۸
بابلسر شهرک ساحلی
۱۸۳
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۳۶۰۲
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ مهدیه تهران
۵۴۴
ملاحظات: ۱. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. ۲. فقط عزیزان دوره ششم می توانند شرکت کنند. ۳. ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۱۶۲۹
قرچک ورامین؛ مصلای قرچک جمعه ۱۳۹۶/۵/۱۳
۳۳۳
پنجشنبه ۱۳۹۶/۵/۱۲
۳۳۳