برنامه ها   (۱۶۶۱)
شنبه، ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲
۱۰۴
سه شنبه، ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲
۹۴
شنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۷۶
شنبه،۴ شهریورماه ۱۴۰۲
۸۱
چهارشنبه، ۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۱۲۴
شنبه، ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲
۱۲۲
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۰۱۹
شنبه، ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲
۲۹۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۹۳۸
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۶۵۴