برنامه ها   (۱۲۹۱)
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۰۳۲
یکشنبه - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۵۸
سه شنبه - ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
۱۸۲
جمعه , ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
۱۳۷
جمعه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ - به مناسبت شهادت جوادالائمه
۳۲۲
جمعه , ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
۲۵۱
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۱۵۰