برنامه ها   (۱۶۸۴)
جلسه اختصاصی دوره سیزدهم؛ ...فقط ویژه اعضاء جدید دوره سیزدهم. اگر عضو جدید هستید و با شما تماس نگرفته اند و از کم و کیف این جلسات خبر ندارید با گروه اجرایی یا مرکز تخصصی مشاوره یک زندگی بهتر تماس بگیرید.
۱۴۱۸
جلسه اختصاصی دوره سیزدهم
۴۵۳
جلسه اختصاصی دوره سیزدهم
۳۱۴
جلسه اختصاصی دوره سیزدهم
۳۲۸
جلسه اختصاصی دوره سیزدهم
۳۱۹
یکشنبه، ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ،میدان ونک خیابان برزیل (آدرس دقیق از طریق سرگروه‌ها به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید).
۲۱۷۴
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۵۷۶
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۲, جلسه مهمان آزاد است. به آدرس و ساعت تشکیل کلاس دقت فرمایید.
۶۸۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸, جلسه مهمان آزاد است. به آدرس و ساعت تشکیل کلاس دقت فرمایید.
۴۷۶
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۱, جلسه مهمان آزاد است. به آدرس و ساعت تشکیل کلاس دقت فرمایید.
۱۴۲۸