برنامه ها   (۱۱۰۶)
مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. کلاس مجردها؛ جلسه دهم دوره ششم؛ جلسه ۱۶۱ یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۴۴۶
یکشنبه هفتم آبانماه ۱۳۹۶ مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. برنامه یک تغییر کوچک نسبت به جلسه قبل دارد.
۲۲۷۷
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳؛ اولین جلسه پاییز۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۳۱۲۵
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶؛ آخرین جلسه تابستان۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۲۲۱۰
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۱۱۵۷
مسجد عماریاسر؛ میدان سپاه به طرف بهارستان؛ جنبِ پل جوبی بعد از نماز مغرب و عشاء
۱۳۷۳
بابلسر شهرک ساحلی
۳۱۳
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۳۹۷۹
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ مهدیه تهران
۷۹۴