برنامه ها   (۱۰۷۷)
عصر؛ مهدیه تهران. شب؛ امام زاده جعفر س پیشوای ورامین
۵۹۴
ده شب گفتگو و پرسش و پاسخ با جوانان اصفهانی در سیمای اصفهان حدودا ۲۲:۳۰
۱۴۱۴
یازده شب از یکشنبه شبِ اول محرم ۱۴۳۸؛حدود ساعت ۲۰:۳۰ اصفهان؛ خ سجاد، روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان
۴۶۶۷
اشتهارد؛ محوطه بسیج
۴۸۹
شیراز؛ حرم شاهچراغ س
۴۱۴
امروز؛ سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۰۰
۱۰۳۲
جمعه ۱۳۹۵/۶/۱۹؛ ایام مسلمیه
۶۳۴
یکشنبه ساعت ۱۷ فلکه اول تهرانپارس
۷۵۹
امروز؛ سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۱۵
۵۶۳