برنامه ها   (۱۳۹۸)
جمعه ,۴ بهمن ۱۳۹۸
۸۶۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۶۴۰
جمعه ,۲۰ دی ۱۳۹۸
۹۳۰
پنجشنبه،۳ بهمن ۱۳۹۸
۸۰۸
از جمعه ، ۴ بهمن ۱۳۹۸(به مدت پنج شب)
۷۹۹
از یکشنبه ، ۲۹ دی ۱۳۹۸ (به مدت پنج شب)
۸۶۷
پنجشبه،۲۶ دی ۱۳۹۸
۸۷۶
دوشنبه ,۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۹۸۹
پنجشنبه،۱۹ دی ۱۳۹۸-ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا و یادبود شهید قاسم سلیمانی
۷۲۸