برنامه ها   (۱۲۹۱)
جمعه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
۶۶۷
چهارشنبه ,۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
۴۲۵
جمعه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
۴۵۰
جمعه,۳۰ فروردین ۱۳۹۸
۵۶۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید. کلاس در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود و ورود تمامی دانشجویان محترم دانشگاه تهران در این جلسه آزاد است.
۳۴۱۲
چهارشنبه,۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۶۲۶
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید. کلاس در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود و ورود تمامی دانشجویان محترم دانشگاه تهران در این جلسه آزاد است.
۴۴۶۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید.
۳۱۳۳
سه شنبه,۱۳ فروردین ۱۳۹۸
۵۵۹