برنامه ها   (۱۲۲۶)
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۳۴۰
پنج شنبه -۲۴ آبان ۱۳۹۷
۳۷۹
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۳:۳۰
۴۵۸
دوشنبه و سه شنبه ؛ ۱۵ و ۱۶ آبان ۹۷
۳۵۰
جلسه بیستم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰,این هفته آدرس کلاس و زمان آن تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۵۷۲۰
صبح جمعه،۱۳۹۷/۰۷/۲۷
۴۹۰
جلسه نوزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹,این هفته آدرس کلاس و زمان آن تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۱۶۵۳
کلاس مجردها,جلسه هجدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و۳و ۴) را حتما ملاحظه بفرمایید.
۱۱۴۶