برنامه ها   (۱۳۱۴)
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - تالار سوره حوزه هنری
۴۳۳
دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۵۵۸
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۱۵۶۸
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۴۵۵
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
۳۵۹
از شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
۹۴۷
از شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
۶۳۵
جمعه ,۱ شهریور ۱۳۹۸
۳۷۹
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ (به مناسبت عید سعید غدیر)
۲۵۷