برنامه ها   (۱۰۷۱)
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۸ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۴۵۶
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۵۴۷
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۲۹۷
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۲۵۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵؛
۵۸۷
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۷۹۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۴۵۳۰
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۶۱۶
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۰۸۰
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۶۴۷