برنامه ها   (۱۲۹۱)
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ - به مناسبت شهادت جوادالائمه
۲۴۵
سه شنبه , سه شنبه , ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
۱۷۶
جمعه , ۴ مرداد ۱۳۹۸
۱۳۸
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره هشتم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۵۸۶
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸
۴۲۴
از دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ به مدت پنج شب
۶۱۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶-مسجد عمر یاسر
۹۸۷
جمعه , ۱۴ تیر ۱۳۹۸
۴۲۵