برنامه ها   (۱۳۵۲)
دی ماه ۱۳۹۸- کارگاه‌های زوجین بر توانمندسازی همسران با افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای آنان در حیطه‌های ارتباطی تمرکز دارد و تجربه موفق کارگاه های خانواده نوپا را با خود دارد
۱۴۱
جمعه ,۶ دی ۱۳۹۸
۱۲۶
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۱۴۶۳
جمعه ,۲۹ آذر ۱۳۹۸
۱۸۲
جمعه ,۲۲ آذر ۱۳۹۸
۱۲۷
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۱۰۰۶
دوشنبه ,۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۷۸۱
شنبه؛۱۶ آذر ۱۳۹۸
۵۰۱