برنامه ها   (۱۲۶۳)
چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۲۹۰
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .با توجه به ماه مبارک رمضان استثناءً کلاس سه ساعته است و عزیزانی که می خواهند در افطاری ساده مشارکت کنند با گروه اجرایی صحبت کنند .
۳۲۳۲
جمعه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
۴۷۶
چهارشنبه ,۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۷۱
جمعه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۹۸
جمعه,۳۰ فروردین ۱۳۹۸
۳۹۴
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید. کلاس در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود و ورود تمامی دانشجویان محترم دانشگاه تهران در این جلسه آزاد است.
۳۰۰۸
چهارشنبه,۱۳۹۸/۰۱/۲۱
۴۸۰
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید. کلاس در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود و ورود تمامی دانشجویان محترم دانشگاه تهران در این جلسه آزاد است.
۳۸۷۲