برنامه ها   (۱۱۹۶)
سه شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۲۲۲
پنج شنبه -۲۴ آبان ۱۳۹۷
۲۳۰
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۳:۳۰
۲۷۱
دوشنبه و سه شنبه ؛ ۱۵ و ۱۶ آبان ۹۷
۲۴۹
جلسه بیستم دوره هفتم(جلسه آخر دوره هفتم),یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۰,این هفته آدرس کلاس و زمان آن تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۵۳۲۰
صبح جمعه،۱۳۹۷/۰۷/۲۷
۳۸۲
جلسه نوزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۹,این هفته آدرس کلاس و زمان آن تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۱۴۶۷
کلاس مجردها,جلسه هجدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و۳و ۴) را حتما ملاحظه بفرمایید.
۱۰۱۱