برنامه ها   (۱۰۸۸)
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ «اختصاصی مهمانان+لینک ثبت نام» مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. پی نوشت: ۱. این تک جلسه مصاحبه حضوری ندارد و تکمیل صحیح و صادقانه فرم کفایت می کند. ۲. پس از ثبت نام و تایید آن، گروه اجرایی کلاس مجردها، به شما پیام میدهند یا با شما تماس می گیرند. لطفا به گوش باشید! چون برخی از عزیزان خارج از محدوده و ضوابط کلاس ثبت نام کرده اند. ۳.
۷۸۹۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۱۸۲۹
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۸۲۸
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ فقط دو جلسه از سال ۹۵ باقی مانده
۳۱۰۷
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۹۱۲
از چهارشنبه ۱۱ اسفند۹۵ به مدت چهار شب
۸۱۸
سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان
۵۹۱
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۸۰۹
جمعه ۲۹ بهمن ۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
۲۳۶۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۶۷۵