برنامه ها   (۱۶۶۱)
از سه شنبه، ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲(به مدت ۳ روز)
۳۲۷
سه شنبه، ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲
۳۰۲
از دو شنبه، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲(به مدت ۱۰ شب)
۳۱۸
شنبه، ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲
۲۳۰
شنبه، ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲
۱۳۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۵, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۱۱۲
شنبه،۷ مردادماه ۱۴۰۲
۱۷۲
از جمعه، ۶ مردادماه ۱۴۰۲، از شام غریبان، دهه دوم محرم
۱۷۶
از سه شنبه، ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲، دهه اول محرم
۱۴۸
شنبه، ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲
۱۳۲