برنامه ها   (۱۰۸۷)
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۱۵۹۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۶۹۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ فقط دو جلسه از سال ۹۵ باقی مانده
۲۸۱۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۷۶۷
از چهارشنبه ۱۱ اسفند۹۵ به مدت چهار شب
۶۴۳
سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان
۴۴۸
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۶۵۴
جمعه ۲۹ بهمن ۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
۲۱۲۵
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۵۰۲
مسجد دانشگاه تهران
۴۷۲