برنامه ها   (۱۶۸۴)
شنبه، ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲
۱۸۶۹
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۹۱۵
از جمعه، ۲۰ مردادماه ۱۴۰۲(به مدت ۵ شب)
۲۱۰۷
از سه شنبه، ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲(به مدت ۳ روز)
۱۹۲۸
سه شنبه، ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲
۷۵۸
از دو شنبه، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲(به مدت ۱۰ شب)
۶۶۷
شنبه، ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲
۵۲۱
شنبه، ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲
۳۶۱
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۵, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۷۲۸
شنبه،۷ مردادماه ۱۴۰۲
۳۹۹