برنامه ها   (۱۱۰۶)
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۱۰۶۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ فقط دو جلسه از سال ۹۵ باقی مانده
۳۵۳۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۱۰۹۰
از چهارشنبه ۱۱ اسفند۹۵ به مدت چهار شب
۱۰۱۹
سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان
۷۹۵
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۱۰۰۰
جمعه ۲۹ بهمن ۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
۲۶۸۷
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۹۳۱
مسجد دانشگاه تهران
۸۸۸
سه شب از چهارشنبه ۲۰ بهمن ۹۵ حدود ساعت ۲۱
۷۵۵