برنامه ها   (۱۰۸۹)
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۷۳۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۶۳۱
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵؛
۱۰۰۱
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۲۰۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۴۹۲۳
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۱۰۲۰
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۵۱۱
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۹۸۰
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۹۹۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۱۶۰۳