برنامه ها   (۱۲۲۶)
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵, ضوابط و جزییات (به ویژه بند ۲ و ۳) را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۱۸۰۳
دوشنبه-۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۲۸۲
شبکه دو - ۱۵ آذر ۱۳۹۷
۱۳۶۶
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۱۴۰۲
سه شنبه،۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۳۱۸
برنامه دانشجویی روشنای عشق از سلسله کارگاه‌های سبک زندگی با موضوع مطلع عشق؛ سخنرانی و پرسش و پاسخ؛ در سالن اجتماعات مرکزی
۸۱۴
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۲۱۳۷
دوشنبه ، ۵ آذر ۱۳۹۷
۲۸۹