برنامه ها   (۱۱۳۶)
مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. کلاس مجردها؛ جلسه دهم دوره ششم؛ جلسه ۱۶۱ یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
۲۰۶۹
یکشنبه هفتم آبانماه ۱۳۹۶ مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. برنامه یک تغییر کوچک نسبت به جلسه قبل دارد.
۳۳۲۷
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۳؛ اولین جلسه پاییز۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۳۸۸۱
یکشنبه ۱۳۹۶/۰۶/۲۶؛ آخرین جلسه تابستان۹۶ گاهی جزییاتی اندک در برنامه تغییر می کند پس حتما جزییات این برنامه را مطالعه بفرمایید.
۳۳۶۷
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۱۶۳۱
مسجد عماریاسر؛ میدان سپاه به طرف بهارستان؛ جنبِ پل جوبی بعد از نماز مغرب و عشاء
۲۲۶۶
بابلسر شهرک ساحلی
۷۸۹
ملاحظات: ... مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود.
۴۸۷۴
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ مهدیه تهران
۱۳۵۷