برنامه ها   (۱۰۸۷)
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵؛
۸۲۹
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۰۳۹
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۴۷۸۳
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۸۵۳
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۳۳۳
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۸۴۷
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۸۶۴
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۱۴۱۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۷۹۶
سلام این هفته کلاس داریم. آدرس کلاس تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیقا مطالعه فرمایید...
۵۷۳۹