برنامه ها   (۱۳۹۸)
سه شنبه ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ ، به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)
۱۰۴۳
دوشنبه ، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ، به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)
۱۰۵۸
شنبه ، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۸۲۷
جمعه و شنبه ، ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)
۸۴۰
جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۹۸۹
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۳۶۲
جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، به مناسبت وفات حضرت ام البنین
۷۱۵
چهارشنبه ،۹ بهمن ۱۳۹۸
۸۶۹
جمعه ,۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۹۴۰