کارگاه زوجین,گام سوم

کارگاه زوجین,گام سوم

کارگاه‌های زوجین بر توانمندسازی همسران با افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای آنان در حیطه‌های ارتباطی تمرکز دارد و تجربه موفق کارگاه های خانواده نوپا را با خود دارد
ادامه مطلب

کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۵ شنبه , ۰۲ شهريور ۱۳۹۸

کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
ارسال پیام جدید