برنامه ها   (۱۱۰۶)
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۴۶۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۵۲۰۸
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۱۲۶۸
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۸۰۶
سیدخندان دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵
۱۲۴۲
دوشنبه ۲۲آذر۹۵ ۱۰ تا ۱۱:۳۰
۱۲۴۶
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۱؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۱۹۳۹
سه شنبه ۱۳۹۵/۹/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۳۰
۱۱۶۳
سلام این هفته کلاس داریم. آدرس کلاس تغییر کرده. ضوابط و جزییات را لطفا دقیقا مطالعه فرمایید...
۶۳۲۴
ویژه برنامه اربعین از شبکه یک؛ هر شب حوالی ساعت ۲۰
۲۴۶۰