برنامه ها   (۱۱۲۶)
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۱۴۲۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ فقط دو جلسه از سال ۹۵ باقی مانده
۴۰۲۲
جمعه ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ شبکه دو؛ قبل از ساعت ۱۱ [حدودا ۱۰:۵۰]
۱۳۶۵
از چهارشنبه ۱۱ اسفند۹۵ به مدت چهار شب
۱۳۳۷
سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان
۱۱۱۴
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۱۳۰۷
جمعه ۲۹ بهمن ۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
۳۲۶۲
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۱۲۰۷
مسجد دانشگاه تهران
۱۲۴۵
سه شب از چهارشنبه ۲۰ بهمن ۹۵ حدود ساعت ۲۱
۱۰۳۹