برنامه ها   (۱۲۴۶)
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۵, ضوابط و جزییات (به ویژه بند ۲ و ۳) را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۲۱۷۳
دوشنبه-۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۳۵۷
شبکه دو - ۱۵ آذر ۱۳۹۷
۱۷۲۹
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۱۵۸۴
سه شنبه،۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۴۵۵
برنامه دانشجویی روشنای عشق از سلسله کارگاه‌های سبک زندگی با موضوع مطلع عشق؛ سخنرانی و پرسش و پاسخ؛ در سالن اجتماعات مرکزی
۱۰۹۳
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۲۴۰۷
دوشنبه ، ۵ آذر ۱۳۹۷
۳۶۴