برنامه ها   (۱۳۹۸)
جمعه،۱۳دی ۱۳۹۸
۶۹۸
جمعه ,۶ دی ۱۳۹۸
۱۲۴۴
پنجشنبه؛۱۲ دی ۱۳۹۸
۷۲۵
دی ماه ۱۳۹۸- کارگاه‌های زوجین بر توانمندسازی همسران با افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای آنان در حیطه‌های ارتباطی تمرکز دارد و تجربه موفق کارگاه های خانواده نوپا را با خود دارد
۷۶۵
دوشنبه ,۲۵ آذر ۱۳۹۸
۹۳۴
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۵۹۴