برنامه ها   (۱۰۸۷)
عصر؛ مهدیه تهران. شب؛ امام زاده جعفر س پیشوای ورامین
۷۰۲
ده شب گفتگو و پرسش و پاسخ با جوانان اصفهانی در سیمای اصفهان حدودا ۲۲:۳۰
۱۵۱۹
یازده شب از یکشنبه شبِ اول محرم ۱۴۳۸؛حدود ساعت ۲۰:۳۰ اصفهان؛ خ سجاد، روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان
۴۸۳۸
اشتهارد؛ محوطه بسیج
۵۷۵
شیراز؛ حرم شاهچراغ س
۵۰۱
امروز؛ سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۲۳ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۰۰
۱۱۶۳
جمعه ۱۳۹۵/۶/۱۹؛ ایام مسلمیه
۷۴۴
یکشنبه ساعت ۱۷ فلکه اول تهرانپارس
۸۷۰
امروز؛ سه شنبه ۱۳۹۵/۶/۱۶ شبکه دو؛ ساعت ۱۹:۱۵
۶۷۵