برنامه ها   (۱۲۲۶)
کلاس مجردها,جلسه هفدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۱۵,جزییات (به‌ویژه بند ۲ و ۳) را حتما ملاحظه بفرمایید.
۲۴۷۲
کلاس مجردها,جلسه شانزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ «مهمان آزاد» جزییات را حتما بخوانید .فقط دوره هفتمی ها و کسانی که با آن ها تماس گرفته شده می توانند شرکت کنند.
۲۷۸۸
از سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷,به مدت ۱۱ روز
۱۳۶۰
جمعه,۱۶ شهریور ۱۳۹۷
۵۱۰
جمعه ,۹ شهریور ۱۳۹۷
۶۴۶
چهارشنبه ,۷ شهریور ۱۳۹۷
۴۲۲