برنامه ها   (۱۳۸۵)
جمعه , ۲۸ تیر ۱۳۹۸
۱۰۶۲
از دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ به مدت پنج شب
۱۴۲۹
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶-مسجد عمر یاسر
۱۷۵۰
جمعه , ۱۴ تیر ۱۳۹۸
۱۱۹۹
سه شنبه, ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۱۱۱۸
شنبه , ۸ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۹۸۸
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۱۳۹۲
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸
۹۸۷
پنجشنبه,۶ تیر ۱۳۹۸(به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۱۰۲۶