برنامه ها   (۱۴۰۴)
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - تالار سوره حوزه هنری
۱۳۳۸
دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۲۵۲۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۶۶۱
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۷۵۵
جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
۱۳۴۹
از شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۰۷۶
از شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
۱۶۰۷
جمعه ,۱ شهریور ۱۳۹۸
۱۶۱۲
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ (به مناسبت عید سعید غدیر)
۱۴۹۰