برنامه ها   (۱۳۷۴)
از دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ به مدت پنج شب
۱۲۶۲
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶-مسجد عمر یاسر
۱۶۱۵
جمعه , ۱۴ تیر ۱۳۹۸
۱۰۳۸
سه شنبه, ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۹۸۰
شنبه , ۸ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۸۶۶
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۱۲۴۴
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸
۸۴۹
پنجشنبه,۶ تیر ۱۳۹۸(به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۸۷۶
جمعه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
۹۴۵