برنامه ها   (۱۴۰۴)
از دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸ به مدت پنج شب
۱۶۹۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶-مسجد عمر یاسر
۲۰۲۳
جمعه , ۱۴ تیر ۱۳۹۸
۱۴۶۵
سه شنبه, ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۱۳۲۱
شنبه , ۸ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۱۲۱۸
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸ (به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۱۷۲۲
جمعه , ۷ تیر ۱۳۹۸
۱۱۹۶
پنجشنبه,۶ تیر ۱۳۹۸(به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع))
۱۲۷۶
جمعه , ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
۱۳۰۵