برنامه ها   (۱۳۸۵)
پنجشنبه, ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
۱۴۴۳
چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۱۳۵۶
چهارشنبه, ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۱۱۹۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .با توجه به ماه مبارک رمضان استثناءً کلاس سه ساعته است و عزیزانی که می خواهند در افطاری ساده مشارکت کنند با گروه اجرایی صحبت کنند .
۴۷۶۵
جمعه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۳۹۷
چهارشنبه ,۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۱۸۷
جمعه, ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۲۷۰
جمعه,۳۰ فروردین ۱۳۹۸
۱۲۸۷
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸، لطفا ضوابط و جزییات را (به ویژه بند ۲ و ۳ ) به دقت ملاحظه و مطالعه فرمایید. کلاس در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار می شود و ورود تمامی دانشجویان محترم دانشگاه تهران در این جلسه آزاد است.
۴۷۸۷