برنامه ها   (۱۳۲۵)
دوشنبه-۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۶۳۰
شبکه دو - ۱۵ آذر ۱۳۹۷
۲۴۵۹
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۲۱۲۸
سه شنبه،۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۸۳۷
برنامه دانشجویی روشنای عشق از سلسله کارگاه‌های سبک زندگی با موضوع مطلع عشق؛ سخنرانی و پرسش و پاسخ؛ در سالن اجتماعات مرکزی
۱۶۱۷
یکشنبه ۱۳۹۷/۰۹/۱۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.
۳۲۴۷
دوشنبه ، ۵ آذر ۱۳۹۷
۶۳۹