شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۴۱۶)
آخرین بار در پاییز سال ۱۳۸۴ چند هفته مهمان برنامه سیمای خانواده بودم و امسال پس از ایام قرنطینه و بهبودی نسبی دعوت شبکه یک را پذیرفتم ولی ...
۱۵۱۲
جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
۸۶۴
جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹
۷۰۵
جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹
۶۷۶
جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
۷۰۹
جمعه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
۶۵۶
جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
۶۸۴
جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹
۳۲۰
جمعه، ۱۲ دی ۱۳۹۹
۲۹۹
سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹
۳۱۳