برنامه ها   (۱۴۲۰)
مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. کلاس مجردها؛ جلسه سوم دوره دهم [جلسه ۲۲۱] ملاحظات: ۱. فقط عزیزان دوره دهم و اعضاء گروه اجرایی می توانند شرکت کنند. ۲. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. پس اگر ثبت نام نکرده‌اید و یا در مصاحبه حضوری پذیرفته نشده اید شما مجاز به شرکت در این دوره نیستید. ۳. اگر ...
۶۸
مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. کلاس مجردها؛ جلسه دوم دوره دهم [جلسه ۲۲۰] ملاحظات: ۱. فقط عزیزان دوره دهم و اعضاء گروه اجرایی می توانند شرکت کنند. ۲. کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده‌اند. پس اگر ثبت نام نکرده‌اید و یا در مصاحبه حضوری پذیرفته نشده اید شما مجاز به شرکت در این دوره نیستید. ۳. اگر ...
۷۵۸
مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. کلاس مجردها؛ جلسه اول دوره دهم [جلسه ۲۱۹]
۳۷۳۲
دهه اول ماه مبارک رمضان ظهرها
۱۴۸۱
آخرین بار در پاییز سال ۱۳۸۴ چند هفته مهمان برنامه سیمای خانواده بودم و امسال پس از ایام قرنطینه و بهبودی نسبی دعوت شبکه یک را پذیرفتم ولی ...
۲۸۸۲
جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
۲۰۸۰
جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۷۲۹
جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹
۱۶۷۵
جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
۱۷۱۷
جمعه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
۱۵۹۸