شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما چند روز بعد یعنی در روز یازدهم یا دوازدهم بیماری‌ام، موضوع رسانه‌ای شد و خبر دست به دست چرخید. خب شاید لغو چند برنامه ام در آن روزها که در اغلب در فضای باز اجرا می‌شدند و یا پخش آرشیوی برنامه آیینه خانه یا هر عامل دیگری موجب این امر شده بود؛ نمی‌دانم اما خبر موجب خیر شد و از رسانه‌ها باید تشکر کنم چون غیر از اطرافیان و دوستان نزدیک، صدای برخی از دوستان قدیمی را شنیدم که شماره‌ای از آنها نداشتم و یا برخی از اهالی علم و هنر و سیاست که همیشه سرشان شلوغ است و مهم‌تر ...
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۴۱۵)
جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
۳۰۷
جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹
۲۴۵
جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹
۲۲۲
جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
۲۲۶
جمعه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
۲۲۳
جمعه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
۲۲۴
جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹
۱۲۶
جمعه، ۱۲ دی ۱۳۹۹
۱۱۹
سه شنبه، ۱۳ آبان ۱۳۹۹
۱۲۰
دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۹
۱۲۳