ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
برنامه ها   (۱۴۰۴)
جمعه، ۲۱ آذر ۱۳۹۹
۱۸۱۸
جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹
۱۵۳۲
جمعه، ۷ آذر ۱۳۹۹
۱۵۲۸
جمعه،۳۰ آبان ۱۳۹۹
۱۴۷۹
جمعه، ۲۳ آبان ۱۳۹۹
۱۵۷۴
جمعه، ۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۵۳۲
جمعه، ۲۵ مهر ۱۳۹۹
۱۸۰۱
شنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۹
۱۴۵۰
جمعه، ۱۸ مهر ۱۳۹۹
۱۴۳۲
جمعه، ۱۱ مهر ۱۳۹۹
۱۴۱۸