برنامه ها   (۱۶۷۹)
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۲۳۶۹
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۱۵۳۷
شنبه، ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، مبعث
۸۸۴
پنجشنبه، ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، شهادت موسی بن جعفر(ع)
۶۰۲
پنجشنبه، ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
۹۵۰
دوشنبه، ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱
۸۹۵
شنبه، ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱
۵۶۰
شنبه، ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱
۶۳۱
جمعه، ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۱
۵۸۴