برنامه ها   (۱۶۶۱)
شنبه، ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲
۸۳
سه شنبه، ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲
۷۳
شنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۶۲
شنبه،۴ شهریورماه ۱۴۰۲
۶۲
چهارشنبه، ۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۱۱۱
شنبه، ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲
۱۰۶
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۹۸۰
شنبه، ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲
۲۵۹
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۹۳۳
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۶۴۳