برنامه ها   (۱۶۷۹)
از دو شنبه، ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲(به مدت ۱۰ شب)
۵۸۲
شنبه، ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲
۴۴۳
شنبه، ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲
۲۹۸
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۵, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۵۹۴
شنبه،۷ مردادماه ۱۴۰۲
۳۳۵
از جمعه، ۶ مردادماه ۱۴۰۲، از شام غریبان، دهه دوم محرم
۳۶۹
از سه شنبه، ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲، دهه اول محرم
۳۱۴
شنبه، ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲
۲۹۷
پنجشنبه، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲، جشن روز مباهله
۳۷۸