برنامه ها   (۱۶۷۹)
شنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۴۴۶
شنبه،۴ شهریورماه ۱۴۰۲
۳۸۷
چهارشنبه، ۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۳۴۹
شنبه، ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲
۳۴۵
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۲۷۷
شنبه، ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲
۱۳۹۸
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۸۴۶
از جمعه، ۲۰ مردادماه ۱۴۰۲(به مدت ۵ شب)
۱۷۱۰
از سه شنبه، ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲(به مدت ۳ روز)
۱۵۱۱
سه شنبه، ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲
۶۲۰