برنامه ها   (۱۴۱۵)
جمعه و شنبه ، ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۸، به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س)
۱۱۹۸
جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۳۴۲
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۷۵۵
جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸، به مناسبت وفات حضرت ام البنین
۱۰۶۱
چهارشنبه ،۹ بهمن ۱۳۹۸
۱۲۴۴
جمعه ,۱۱ بهمن ۱۳۹۸
۱۲۹۵
جمعه ,۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۲۶۳
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۰۰۳
جمعه ,۲۰ دی ۱۳۹۸
۱۳۲۳