برنامه ها   (۱۴۱۵)
جمعه ,۶ دی ۱۳۹۸
۱۷۱۵
پنجشنبه؛۱۲ دی ۱۳۹۸
۱۰۳۱
دی ماه ۱۳۹۸- کارگاه‌های زوجین بر توانمندسازی همسران با افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای آنان در حیطه‌های ارتباطی تمرکز دارد و تجربه موفق کارگاه های خانواده نوپا را با خود دارد
۱۰۹۹
دوشنبه ,۲۵ آذر ۱۳۹۸
۱۲۵۴
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۸۵۴
جمعه ,۲۹ آذر ۱۳۹۸
۱۱۳۵
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۱۹۹۸