آیینه خانه ۱۸۴ (فصل هفتم) ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۵:۲۱
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۴ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۳
جشن بزرگ کوثر ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷
جشن میلاد حضرت زهرا (س) ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۹
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۳ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲
بزرگداشت شهید ابراهیم هادی ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۲
فاطمیه,پردیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۶
فاطمیه,مسجد خرقانی ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۳
فاطمیه,مسجد حضرت رسول اعظم(ص) ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸