منبر فاطمیه اول ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۵
فاطمیه اول ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۳
دانشگاه مالک اشتر ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۵
رشت جلسه تحکیم خانواده ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۸
جشن میلاد حضرت زینب س ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۲
برنامه آیینه خانه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۸
کلاس مجردها؛ جلسه‌ی ۱۴۵ ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۹
برنامه آیینه خانه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵
برنامه آیینه خانه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴
برنامه آیینه خانه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲