کلاس مجردها؛ جلسه‌ی ۱۵۱ ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۲
آیینه خانه ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۱
شب شهادت موسی بن جعفر ع ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۸
کلاس مجردها؛ جلسه‌ی ۱۵۰ ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶
آیینه خانه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵
کلاس مجردها؛ جلسه‌ی ۱۴۹ ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۵
آیینه خانه ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰
حرم حضرت شاهچراغ س ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶
آیینه خانه ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵
کلاس مجردها؛ جلسه‌ی ۱۴۸ ۱۵ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۶