حرم حضرت عبدالعظیم(ع) ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
تالار شهید سلیمانی ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰
شرکت مخابرات ایران ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴
کارگاه زوجین,گام دوم,دوره سوم ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰
آیینه خانه ۲۳۲ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۶
کلاس مجردها؛جلسه ۲۱۶ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۱
حسینیه شهید محمد قبادی ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۶
مسجد خرقانی(شهادت حضرت زهرا(س)) ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۲