برنامه اتفاق نود و نو ۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۰
آیینه خانه ۲۳۶ ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۸
آیینه خانه ۲۳۵ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۹
حرم حضرت عبدالعظیم(ع) ۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
تالار شهید سلیمانی ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰
شرکت مخابرات ایران ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۴
کارگاه زوجین,گام دوم,دوره سوم ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰