آیینه خانه ۲۱۶ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۳
آیینه خانه ۲۱۵ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۸
تکیه نفرآباد ۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۴
کلاس مجردها؛جلسه ۲۰۸ ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۵
حسینیه شهدای قهرود ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۰
آیینه خانه ۲۱۴(فصل هشتم) ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۹
آستان مقدس امامزاده صالح(ع) ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۶