آیینه خانه ( تابستانه) ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۰
آیینه خانه ۱۹۵ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۸
منبر , مسجد قدس ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۹
منبر,شب های قدر ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۳
مسجد انصار الحسین (ع) ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۲
حسینیه ریحانه الحسین ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۶
حرم شاه عبدالعظیم حسنی ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۶
شبکه یک,برنامه ماه خدا ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶
شبکه سه,برنامه سیاه پوش ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۹