کد خبر: ۲۷۰۷
تاریخ انتشار:۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۵
شاهرود
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
از ساعت ۱۹