شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما
ادامه مطلب
تلویزیون

سیمای خانواده

پنجشنبه , ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۷ منتشر شده در تلویزیون
۲۱۲۲
بازدید
سیمای خانواده
آخرین بار در پاییز سال ۱۳۸۴ چند هفته مهمان برنامه سیمای خانواده بودم و امسال پس از ایام قرنطینه و بهبودی نسبی دعوت شبکه یک را پذیرفتم ولی ...

آیینه خانه ۲۷۵

سه‌شنبه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۸ منتشر شده در تلویزیون
۱۳۹۹
بازدید
جمعه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

آیینه خانه ۲۷۴

سه‌شنبه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۷ منتشر شده در تلویزیون
۱۱۳۹
بازدید
آیینه خانه ۲۷۴
جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

آیینه خانه ۲۷۳

سه‌شنبه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۵ منتشر شده در تلویزیون
۱۱۲۴
بازدید
آیینه خانه ۲۷۳
جمعه، ۱ اسفند ۱۳۹۹

آیینه خانه ۲۷۲

سه‌شنبه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۴ منتشر شده در تلویزیون
۱۱۵۲
بازدید
آیینه خانه ۲۷۲
جمعه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۹