کلاس مجردها؛ جلسه‌ ۱۶۱

مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. کلاس مجردها؛ جلسه دهم دوره ششم؛ جلسه ۱۶۱ یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
ادامه مطلب

کلاس مجردها؛ جلسه‌ ۱۶۰ شنبه , ۰۶ آبان ۱۳۹۶

کلاس مجردها؛ جلسه‌ ۱۶۰
یکشنبه هفتم آبانماه ۱۳۹۶ مطالعه دقیق جزییات این برنامه، مؤکدا توصیه می شود. برنامه یک تغییر کوچک نسبت به جلسه قبل دارد.
ارسال پیام جدید