برچسب های خبر
برچسب: ثبت نام
سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۳۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده...
کد خبر: ۲۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۱


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند...
کد خبر: ۲۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید...
خصوص زمان و نحوه ثبت نام کلاس مجردها سوال مطرح... ۱۳۹۰ که اولین ثبت نام کلاس مجردها که آن روزها... اسم هم نداشت انجام شد تا پس از ثبت نام... بی سر و صدا و به موقع ثبت نام می...
کد خبر: ۲۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده...
کد خبر: ۲۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه...
کد خبر: ۲۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴


ثبت نام کنیم تا به دوره هشتم اضافه شوند... آقاپسرهای متولد ۷۸ اساسا ثبت نام نشدند تا پذیرش بشوند... یا نشوند لذا این عزیزان هنگام ثبت نام در تاریخ... چند روز موعد ثبت نام میان دوره را در صفحه...
کد خبر: ۲۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... ۱ کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت... نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲...
کد خبر: ۲۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶