شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما چند روز بعد یعنی در روز یازدهم یا دوازدهم بیماری‌ام، موضوع رسانه‌ای شد و خبر دست به دست چرخید. خب شاید لغو چند برنامه ام در آن روزها که در اغلب در فضای باز اجرا می‌شدند و یا پخش آرشیوی برنامه آیینه خانه یا هر عامل دیگری موجب این امر شده بود؛ نمی‌دانم اما خبر موجب خیر شد و از رسانه‌ها باید تشکر کنم چون غیر از اطرافیان و دوستان نزدیک، صدای برخی از دوستان قدیمی را شنیدم که شماره‌ای از آنها نداشتم و یا برخی از اهالی علم و هنر و سیاست که همیشه سرشان شلوغ است و مهم‌تر ...
ادامه مطلب
کلاس

خانواده نوپا 1و2 - جلسه 5

چهارشنبه , ۰۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۷۷۱
بازدید

این هفته کارگاه خانواده نوپا تشکیل نمی شود!

شنبه , ۳۰ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۲۴۱
بازدید

خانواده نوپا 1و2 - جلسه 4

شنبه , ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۷۶۷
بازدید

خانواده نوپا2 - جلسه 3

شنبه , ۰۹ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۹۱۵
بازدید

خانواده نوپا2 - جلسه 2

يکشنبه , ۱۲ دی ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۷۲۰
بازدید