پیام های شما
پرسش و پاسخ
امضا شده : ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ ۱۳:۱۳:۱۰
سلام پيگيري
شهاب مرادی
سلام/ شما را نمی شناسم و فقط شرح حال شما را که اول دیماه 90 ارسال فرمودید را مجددا خواندم. شما دختر خانم مومنه و پاکی هستید با یک مشکلات عاطفی اما شدیدا در معرض خطر! و تباهی شاید برای خودت مسئله این قدر نگران کننده به نظر نیاید اما بیشتر از این نگران کننده است.
اما راه کار: بدون مصاحبه حضوری و شنیدن پاسخ ها و بدون اطلاع دقیق از شرایط روحی و هیجانی شما کسی نمی تواند به شما مشاوره علمی بدهد. ظاهرا از مشهد رفتید دبی. ماندن در دبی و حتی مشهد را اصلا توصیه نمی کنم حتی یک روز یعنی با اولین پرواز برگردید به تهران. در تهران به یکی از خانم های مشاور در زندگی بهتر مراجعه کنید. خانم دکتر کرمانی یا خانم طاهری و... نتیجه را هم گام به گام برایم بنویسید.
در یک کلام؛ مسئله اصلی شما عاشقی و این حرفها نیست مسئله را جدی تر و واقعی تر تلقی کن و خودت را مسئول اشتباهاتت بدان و مشکل را در خودت جستجو کن نه در بابک و نه در خانواده. از سرزنش خودت هیچ فایده ای نصیبت نمی شود.
عمیقا و مسولانه به فکر خودت باش و از مَرکب خشم و قهر و لجبازی فرود آی که مرکب شیطان است.
سارا
21712 بازدید 53 امتیاز