پیام های شما
پرسش و پاسخ
امضا شده : ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ ۱۲:۱۰:۱۳
سلام.دردانشگاهمان دريک انجمن بادختري آشناشدم ودرخواست ازدواج کردم 1.هردو22ساله هستيم 2.بعداز 20روز آشنايي درخواست ... 7.آيا بااين چيزهايي که گفتم اين دختر مقيد است؟آيادليل بربدبيني من نسبت به او نميشود؟آيا ميتوانم بگويم حياش را قبلا ازدست داده؟
شهاب مرادی

سلام/ تردید شما به جاست. 

محسنde
86706 بازدید 179 امتیاز