پیام های شما
پرسش و پاسخ
امضا شده : ۱۳۹۱/۰۱/۰۵ ۱۷:۰۴:۳۵
سلام و عرض تبریک واقعا تصورم در مورد اسکار با تلنگر شما تغییر کرد. همیشه صراحت و شفافیت و شجاعت شما را دوست داشته ام. به قول معروف شما مانند دیگران از لباس پادشاه تعریف نکردید و با شجاعت و برخلاف متملقین گفتید اسکار برایم مهم نیست. هرچند تصریح کردید نظرم ربطی به فیلم و آقای فرهادی ندارد و در مورد امریکاست اما برخی مدعیان روشنفکری چه تندرو و چه بی منطقی می کنند از ماهواره ها و برخی سایت ها و وبلاگ ها چه سنگی به سینه می کوبند. و تلاش می کنند القا کنند که شما با این فیلم مخالف و با آن فیلم موافق و ... درحالی که شما فقط در مورد اسکار نظر دادید. چند نظر دادم در تایید نظر شما که هیچکدام را منتشر نکردید ظاهرا بیشتر مخالفین را تحویل می گیرید.
شهاب مرادی

 سلام/ تمامی پیام های این ۵-۴ روزه را خواندم و در روز اول تعدادی را پاسخ دادم. در این ۵ سال هیچ وقت تمام پیام های دریافتی را نتوانسته ام منتشر کنم .به ضوابط ارسال رجوع کنید.
روزهای عادی فرصت پاسخ دادن به همه ی پیام ها را ندارم این روزها که عید است و دید و بازدید و ... . اما همه را می خوانم. نه از پیام شما شعف ناک می شوم و نه از اظهارات دور از ادب مکدر. و برای همه دعا می کنم.

یک بیننده
46522 بازدید 160 امتیاز