پیام های شما
پرسش و پاسخ
امضا شده : ۱۳۹۰/۱۲/۰۳ ۱۳:۲۶:۱۴
با سلام و احترام به اقاي مرادي عزيز دونکته به نظرم رسيد که شما را در شنيدن و انتقال ان شنواتر از ديگران ديدم اميدکه اگر به صواب ديديد منتقل بفرماييد. ... خصوصی... همواره موفق باشيد طلبه حوزه از قم
شهاب مرادی
 سلام/ دقت نظر شما خوب است. منتقل می کنم. اما بهتر است هر امری از مجرای قانونی و رسمی خودش پیگیری شود. التماس دعا
روح الله
14132 بازدید 15 امتیاز