پیام های شما
پرسش و پاسخ
امضا شده : ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ ۰۴:۰۹:۰۳
سلام استاد: منبر متفاوتی دارید! در وین ذهن همه را از موافق و مخالف به خودش درگیر کرده.این درگیری نیاز حیاتی امروز ماست همان طور که در منبر فرمودین "گویی حال default ما اخم و تلخی است و به دلخور شدن و رنجیدن عادت کرده ایم" و دعوت شما به آشتی و مهربانی با دیگران، نیاز همه ما ایرانیان مخصوصا ایرانیان خارج از کشور بود تشکرررررر
شهاب مرادی
سلام/ توصیه یک دیگر به مهربانی وظیفه عمومی مسلمین است و اهل منبر بیشتر
و حتما ضرورت دارد. گوش همه ی ما به شنیدن این مواعظ که قرآن و سخن اهل بیت است، نیازمند است.
امین خوارزمی
25276 بازدید 75 امتیاز