دانشگاه پیام نور تبریز

دانشگاه پیام نور تبریز

نوشته شده در تاریخ : 17 اکتبر 2013 (۲۵ مهرماه ۱۳۹۲).
ادامه مطلب

کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۲ جمعه , ۰۷ بهمن ۱۴۰۱

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
ارسال پیام جدید
جدیدترین برنامه ها
لیست برنامه ها