برچسب های خبر
برچسب: ثبت نام
دوره جدید ثبت نام و شیوه عضویت در "کلاس مجردها"... خوانده ام با توجه به تجربیات ثبت نام های گذشته... است لطفا برنامه های ترم پاییز و برنامه های پیش... شهید گمنام دور است به هر حال خودتان بررسی کنید...
کد خبر: ۱۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۰۹


مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده...
کد خبر: ۱۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به سوالات...
کد خبر: ۱۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به سوالات...
کد خبر: ۱۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


از قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به...
کد خبر: ۱۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


از قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به...
کد خبر: ۱۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۱۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


از قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به...
کد خبر: ۱۳۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


از قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به...
کد خبر: ۱۳۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده اند...
کد خبر: ۱۳۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده اند و...
کد خبر: ۱۳۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


ساعت ١٧ در سالن حضور داشته باشند جهت تشریفات ثبت... نام و اقامه نماز مغرب و عشاء و استدعا دارم...
کد خبر: ۱۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۲


ساعت ١٧ در سالن حضور داشته باشند جهت تشریفات ثبت... نام و اقامه نماز مغرب و عشاء و استدعا دارم...
کد خبر: ۱۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۲


ساعت ١٧ در سالن حضور داشته باشند جهت تشریفات ثبت... نام و اقامه نماز مغرب و عشاء و استدعا دارم...
کد خبر: ۱۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۲


سال ۹۱ تقریبا شش ماه ثبت نام دوره جدید آن... می برد اعم از ثبت نام و مصاحبه و انجام... جلسه آغاز می کنیم جهت اطلاع عزیزان پس از ثبت... نام اینترنتی در همین جا تقریبا همه در مرحله بعد...
کد خبر: ۱۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۲۹


از قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به...
کد خبر: ۱۳۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


از قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به...
کد خبر: ۱۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴


شهرداری تهران برنامه ای در سالن دارد من هم هستم... شاید تاخیر احتمالی آن برنامه کلاس را کمی با تاخیر... نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده اند و...
کد خبر: ۱۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۱


قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به سوالات...
کد خبر: ۱۲۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۱


قبل ثبت نام کرده اند و با توجه به سوالات...
کد خبر: ۱۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۱