برچسب های خبر
برچسب: ثبت نام
سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام کرده...
کد خبر: ۲۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... و اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه...
کد خبر: ۲۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴


ثبت نام کنیم تا به دوره هشتم اضافه شوند... آقاپسرهای متولد ۷۸ اساسا ثبت نام نشدند تا پذیرش بشوند... یا نشوند لذا این عزیزان هنگام ثبت نام در تاریخ... چند روز موعد ثبت نام میان دوره را در صفحه...
کد خبر: ۲۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... ۱ کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت... نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲...
کد خبر: ۲۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... ۱ کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت... نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲...
کد خبر: ۲۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته...
کد خبر: ۲۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته...
کد خبر: ۲۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته...
کد خبر: ۲۸۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۹


خود با هشتگ ثبت نام کلاس مجردها ۸ یعنی دوره...
https //www instagram com/explore/tags/ثبتنامکلاسمجردها۸/...
کد خبر: ۲۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید...
خصوص زمان و نحوه ثبت نام کلاس مجردها سوال مطرح... ۱۳۹۰ که اولین ثبت نام کلاس مجردها که آن روزها... اسم هم نداشت انجام شد تا پس از ثبت نام... بی سر و صدا و به موقع ثبت نام می...
کد خبر: ۲۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری... مهمانان ثبت نام کرده بودند چه در این دو جلسه... برنامه ثبت نام دوره هشتم را در همین سایت اعلام...
کد خبر: ۲۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری... مهمانان ثبت نام کرده بودند چه در این دو جلسه... زودی برنامه ثبت نام دوره هشتم را در همین سایت...
کد خبر: ۲۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۹