برچسب های خبر
برچسب: ثبت نام
سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... ۱ کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت... نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲...
کد خبر: ۲۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... ۱ کلاس مجردها عمومی نیست و اعضاء از قبل ثبت... نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲...
کد خبر: ۲۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته...
کد خبر: ۲۸۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته...
کد خبر: ۲۸۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


سلاممطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود کلاس... از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری پذیرفته...
کد خبر: ۲۸۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۹


خود با هشتگ ثبت نام کلاس مجردها ۸ یعنی دوره...
https //www instagram com/explore/tags/ثبتنامکلاسمجردها۸/...
کد خبر: ۲۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید...
خصوص زمان و نحوه ثبت نام کلاس مجردها سوال مطرح... ۱۳۹۰ که اولین ثبت نام کلاس مجردها که آن روزها... اسم هم نداشت انجام شد تا پس از ثبت نام... بی سر و صدا و به موقع ثبت نام می...
کد خبر: ۲۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری... مهمانان ثبت نام کرده بودند چه در این دو جلسه... برنامه ثبت نام دوره هشتم را در همین سایت اعلام...
کد خبر: ۲۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری... مهمانان ثبت نام کرده بودند چه در این دو جلسه... زودی برنامه ثبت نام دوره هشتم را در همین سایت...
کد خبر: ۲۸۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۹


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۹


موضوع این است کلاس مجردها یک کلاس رایگانِ ثبت نامی... و غیر از اعضائی که فرایند ثبت نام و پذیرش... از روزهای یکشنبه برنامه ریزی و اجرا کنیم البته از... طریق ثبت نام بنابراین...
شرایط دوره هفتم فرم ثبت نام را تکمیل کنند دقت... ثبت نام دوره هفتم است که برای این منظور استفاده...
کد خبر: ۲۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۸


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴


سلام/ مطالعه دقیق جزییات این برنامه مؤکدا توصیه می شود... اعضاء از قبل ثبت نام کرده و در مصاحبه حضوری...
کد خبر: ۲۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶