برچسب های خبر
برچسب: پذیرش
در صورت ثبت نام و پذیرش بتوانید در کلاس شرکت... پذیرش شرکت می کنند من در روند مصاحبه ها مداخله... تحصیلی و رغبت و تعدادی از متقاضیان را پذیرش و... نه ثبت نامی است و نه پذیرش و دنگ و...
کد خبر: ۲۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷


و غیر از اعضائی که فرایند ثبت نام و پذیرش...
کد خبر: ۲۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۹


پذیرش بتوانید در کلاس شرکت کنید خوب است بدانید هیچ... در مصاحبه حضوری جهت تطبیق مدارک و پذیرش شرکت می... و تعدادی از متقاضیان را پذیرش و تعدادی را در... نامی است و نه پذیرش و و با احترام در...
کد خبر: ۲۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


یافتاح
بنابراین ۱ از پذیرش متأهلین و افرادی که تجربه ی...
کد خبر: ۲۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴


پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ۳ با توجه...
کد خبر: ۲۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲


شرکت کرده باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت...
کد خبر: ۲۷۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱


کلاس
باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ۳...
کد خبر: ۲۷۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۹


کلاس
باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ۳...
کد خبر: ۲۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۴


کلاس
کرده باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند...
کد خبر: ۲۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸


کلاس
کرده باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند...
کد خبر: ۲۷۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱


کلاس
پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر ۳ این...
کد خبر: ۲۶۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳


کلاس
باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸


کلاس
باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷


باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۰۷


کلاس
باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶


کلاس
باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳


کلاس
باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۵


کلاس
باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۰


باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲


باشند و پذیرش شده باشند می توانند شرکت کنند ولاغیر...
کد خبر: ۲۶۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۷