برچسب های خبر
برچسب: هیئت عاشوراییان
کد خبر: ۲۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


۲۰ ۳۰ اصفهان خ سجاد روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان...
۱۴۳۸ خ سجاد روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان ...
کد خبر: ۲۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱


سجاد روبروی گلستان شهداء هیئت عاشوراییان اطلاعات تکمیلی زمان از... چهارشنبه ۱۳۹۴/۷/۲۲ پنج شب مکان اصفهان عاشوراییان...
کد خبر: ۲۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۳


اصفهان جشن روز دختر هیئت عاشوراییان از ساعت۱۷ جهت اطلاع... بیشتر به سایت عاشوراییان +اینجا مراجعه کنید اطلاعات تکمیلی زمان... یکشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۵ مکان اصفهان عاشوراییان...
کد خبر: ۲۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴


گلزار شهداء هیئت عاشوراییان از یکشنبه ۱۳۹۳/۸/۴ ده شب اصفهان... عاشوراییان...
کد خبر: ۱۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸


روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان ازسه شنبه۱۳۹۲/۸/۱۴ ده شب اصفهان... عاشوراییان...
کد خبر: ۱۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸


شکوه هیئت عاشوراییان با عنوان "قلب ایران می تپد" ویژه... های کوچولوی هیئت عاشوراییان آقا صالح آقا پسر نازنین پنج...
کد خبر: ۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۸/۱۰


جمعه 88/8/8 اصفهان هیئت عاشوراییان قلب ایران می تپد جشن...
کد خبر: ۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۸/۰۷


یکشنبه 88/04/14 اصفهان هیئت عاشوراییان بعد از نماز مغرب خیابان... علیه السلام» » 1388/4/14 اصفهان - هیئت عاشوراییان...
کد خبر: ۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۴/۱۴