برچسب های خبر
برچسب: منبر
سلام شروع منبر بعد از نماز مغرب عشاء ...
کد خبر: ۳۰۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


کد خبر: ۳۰۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


سلام به مناسبت روز اربعین شروع منبر حدود ۸ ساعت...
کد خبر: ۳۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


سلام شروع منبر حدود ساعت ۲۰ آدرس لویزان- خیابان شهید...
کد خبر: ۳۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱


سلام شروع منبر حدود ساعت ۱۶ ۳۰...
کد خبر: ۳۰۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


سلام شروع منبر حدود ساعت ۱۶ ۳۰...
کد خبر: ۳۰۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


سلام شروع منبر حدود ساعت ۲۱ آدرس بلوار جمهوری اسلامی...
کد خبر: ۲۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲


سلام شروع منبر حدود ساعت ۱۸ آدرس خمینی شهر-خیابان اشرفی...
کد خبر: ۲۹۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


سلام شروع منبر بعد از نماز ظهر...
کد خبر: ۲۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


سلام شروع منبر حدود ساعت ۱۳ ۳۰...
کد خبر: ۲۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


کد خبر: ۲۹۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲


سلام شروع منبر حدود ساعت ۰۱ ۱۵...
کد خبر: ۲۹۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۰


سلام شروع منبر بعد از نماز ظهر شهرک شهید محلاتی...
کد خبر: ۲۹۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۰


کد خبر: ۲۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


کد خبر: ۲۹۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳


کد خبر: ۲۹۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰


سلام شروع منبر حدود ساعت ۲۰ آدرس خیابان ۱۷شهریور -بلوار...
کد خبر: ۲۹۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹


کد خبر: ۲۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۵


سلام شروع منبر حدود ساعت ۲۰ آدرس ابتدای خیابان پاسداران,دشستان...
کد خبر: ۲۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


کد خبر: ۲۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸