برچسب های خبر
برچسب: عاشوراییان
کد خبر: ۲۹۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


۲۰ ۳۰ اصفهان خ سجاد روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان...
۱۴۳۸ خ سجاد روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان ...
کد خبر: ۲۶۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۱


سجاد روبروی گلستان شهداء هیئت عاشوراییان اطلاعات تکمیلی زمان از... چهارشنبه ۱۳۹۴/۷/۲۲ پنج شب مکان اصفهان عاشوراییان...
کد خبر: ۲۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۰۳


اصفهان جشن روز دختر هیئت عاشوراییان از ساعت۱۷ جهت اطلاع... بیشتر به سایت عاشوراییان +اینجا مراجعه کنید اطلاعات تکمیلی زمان... یکشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۵ مکان اصفهان عاشوراییان...
کد خبر: ۲۵۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴


گلزار شهداء هیئت عاشوراییان از یکشنبه ۱۳۹۳/۸/۴ ده شب اصفهان... عاشوراییان...
کد خبر: ۱۴۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸


کد خبر: ۱۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵


روبروی گلزار شهداء هیئت عاشوراییان ازسه شنبه۱۳۹۲/۸/۱۴ ده شب اصفهان... عاشوراییان...
کد خبر: ۱۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸


ابتدای خیابان باغ گلدسته پرچم عاشوراییان از نماز مغرب و... عشاءجمعه ۱۳۹۲/۴/۲۹ اصفهان عاشوراییان...
کد خبر: ۱۲۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۲۶


عاشوراییان برنامه ریزی می کردید و با همین هنر آقای...
کد خبر: ۱۲۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۰/۱۰


شکوه هیئت عاشوراییان با عنوان "قلب ایران می تپد" ویژه... های کوچولوی هیئت عاشوراییان آقا صالح آقا پسر نازنین پنج...
کد خبر: ۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۸/۱۰


جمعه 88/8/8 اصفهان هیئت عاشوراییان قلب ایران می تپد جشن...
کد خبر: ۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۸/۰۷


یکشنبه 88/04/14 اصفهان هیئت عاشوراییان بعد از نماز مغرب خیابان... علیه السلام» » 1388/4/14 اصفهان - هیئت عاشوراییان...
کد خبر: ۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۴/۱۴


دوشنبه86/06/05-اصفهان-خ هشت بهشت- خ ملک- انگورستان ملک عاشوراییان - از...
کد خبر: ۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۸۶/۰۶/۰۱


پنج شنبه- 85/11/19- هیات عاشوراییان به مدت 2شب از نماز... عاشوراییاناز 1385/11/19 اصفهان...
کد خبر: ۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۱۱/۱۵