برچسب های خبر
برچسب: شبکه یک
برچسب ها شهاب مرادی آیینه خانه شبکه دو...
کد خبر: ۳۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه سیزدهم دوره نهم جلسه ۲۱۵ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۳۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه چهاردهم دوره نهم جلسه ۲۱۶ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۳۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید همه...
مجردها جلسه دوازدهم دوره نهم جلسه ۲۱۴ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۳۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید همه...
مجردها جلسه یازدهم دوره نهم جلسه ۲۱۳ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۳۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه دهم دوره نهم جلسه ۲۱۲ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۳۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه نهم دوره نهم جلسه ۲۱۱ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۳۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه هشتم دوره نهم جلسه ۲۱۰ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۳۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه هفتم دوره نهم جلسه ۲۰۹ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۳۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه ششم دوره نهم جلسه ۲۰۸ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ساعت ۱۶... را که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن... بفرمایید به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش...
کد خبر: ۳۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه پنجم دوره نهم جلسه ۲۰۷ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۲۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه چهارم دوره نهم جلسه ۲۰۶ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۲۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه سوم دوره نهم جلسه ۲۰۵ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۶... تا قبل از تاریکی هوا تا به موقع به مترو... ای از کلاس مجردها را که عزیزان شبکه خبر زحمت... نکته را مهم تلقی بفرمایید به ویژه حتما یک سوره...
کد خبر: ۲۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه دوم دوره نهم جلسه ۲۰۴ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۲۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


یکشنبه - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰...
سلام به مناسبت روز عرفه حدود ساعت ۱۰ شبکه آموزش...
کد خبر: ۲۹۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه اول دوره نهم جلسه ۲۰۳ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ساعت ۱۶... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را... به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و ثوابش را...
کد خبر: ۲۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه شانزدهم دوره هشتم جلسه ۲۰۲ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ساعت ۱۶... مجردها را که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش... تلقی بفرمایید به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و...
کد خبر: ۲۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۱


یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید...
مجردها جلسه چهاردهم دوره هشتم جلسه ۲۰۰ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ساعت ۱۶... مجردها را که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش... تلقی بفرمایید به ویژه حتما یک سوره یس بخوانید و...
کد خبر: ۲۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲


کد خبر: ۲۹۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


روز دهم ماه مبارک رمضان , شبکه یک...
کد خبر: ۲۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵