برچسب های خبر
برچسب: شبکه دو
255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۱ ۵۵... و از ۲۹ اردیبهشت حدود ساعت ۱۶ ۰۰ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۳ ۰۰...
کد خبر: ۳۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۲


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۳ ۰۰...
کد خبر: ۳۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۳ ۰۰...
کد خبر: ۳۰۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۳ ۰۰...
کد خبر: ۳۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۶...
کد خبر: ۳۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۳ ۰۰...
کد خبر: ۳۰۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


" زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۳ ۰۰ شماره پیامک... برچسب ها شهاب مرادی آیینه خانه شبکه دو...
کد خبر: ۳۰۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۳ ۰۰...
کد خبر: ۳۰۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه سیزدهم دوره نهم جلسه ۲۱۵ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه چهاردهم دوره نهم جلسه ۲۱۶ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۶...
کد خبر: ۳۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۶...
کد خبر: ۳۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۳


دوشنبه ,۲۵ آذر ۱۳۹۸...
کد خبر: ۳۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت...
مجردها جلسه دوازدهم دوره نهم جلسه ۲۱۴ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۲...
کد خبر: ۳۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۰...
کد خبر: ۳۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت...
مجردها جلسه یازدهم دوره نهم جلسه ۲۱۳ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۰ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه دهم دوره نهم جلسه ۲۱۲ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵