برچسب های خبر
برچسب: شبکه دو
255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۶...
کد خبر: ۳۰۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۶...
کد خبر: ۳۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۳


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۲...
کد خبر: ۳۰۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰


عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت...
مجردها جلسه دوازدهم دوره نهم جلسه ۲۱۴ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۲...
کد خبر: ۳۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


255, 255 " زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۰...
کد خبر: ۳۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت...
مجردها جلسه یازدهم دوره نهم جلسه ۲۱۳ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۰ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه دهم دوره نهم جلسه ۲۱۲ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه نهم دوره نهم جلسه ۲۱۱ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۵ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۵ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۸


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه هشتم دوره نهم جلسه ۲۱۰ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۵ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹


کد خبر: ۳۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۵ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه هفتم دوره نهم جلسه ۲۰۹ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... که عزیزان شبکه خبر زحمت ضبط و پخش آن را...
کد خبر: ۳۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۵ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۵ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳


سلام زمان آغاز برنامه حدود ساعت ۱۲ ۵۳ شماره پیامک...
کد خبر: ۳۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰