برچسب های خبر
برچسب: سخنرانی
کد خبر: ۳۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱


کد خبر: ۲۹۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


کد خبر: ۲۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


سلام شروع سخنرانی بعد از نماز مغرب و عشاء آدرس...
کد خبر: ۲۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰


کد خبر: ۲۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


کد خبر: ۲۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۱


کد خبر: ۲۹۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


کد خبر: ۲۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰


کد خبر: ۲۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۸


و یا ارائه ی پاورپوینت نیست سخنرانی هم نیست روش...
کد خبر: ۲۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


کد خبر: ۲۹۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


کد خبر: ۲۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


کد خبر: ۲۹۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


سلام شروع سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر...
کد خبر: ۲۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴


کد خبر: ۲۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۳


سلام زمان سخنرانی حدود ساعت ۲۱ مکان قم - بلوار...
کد خبر: ۲۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۳


سلام زمان سخنرانی , بعد از نماز ظهر و عصر...
کد خبر: ۲۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳


کد خبر: ۲۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


کد خبر: ۲۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


کد خبر: ۲۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹