برچسب های خبر
برچسب: دوره جدید
همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه سیزدهم دوره نهم جلسه ۲۱۵ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۳۰۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره سیزدهم ٢ دی ۱۳۹۸ برای اطلاع...
کد خبر: ۳۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۳


عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت...
مجردها جلسه دوازدهم دوره نهم جلسه ۲۱۴ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۳۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۶


عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت...
مجردها جلسه یازدهم دوره نهم جلسه ۲۱۳ یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۳۰۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه دهم دوره نهم جلسه ۲۱۲ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۳۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه نهم دوره نهم جلسه ۲۱۱ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۳۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه هشتم دوره نهم جلسه ۲۱۰ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۳۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه هفتم دوره نهم جلسه ۲۰۹ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ساعت ۱۶... و در مصاحبه حضوری پذیرفته شده اند ۲ عزیزان دوره... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۳۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹


همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه ششم دوره نهم جلسه ۲۰۸ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ساعت ۱۶... دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند... را کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان...
کد خبر: ۳۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵


همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند...
مجردها جلسه پنجم دوره نهم جلسه ۲۰۷ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ساعت ۱۶... عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۲۹۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند...
مجردها جلسه چهارم دوره نهم جلسه ۲۰۶ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ساعت ۱۶... عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۲۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند...
مجردها جلسه سوم دوره نهم جلسه ۲۰۵ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ساعت ۱۶... اند ۲ فقط عزیزان دوره نهم کلاس مجردها و ادوار... دوره نهم و خوانندگان این صفحه توصیه می کنم ۴...
کد خبر: ۲۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند...
مجردها جلسه دوم دوره نهم جلسه ۲۰۴ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ساعت ۱۶... عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۲۹۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


همه عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند...
مجردها جلسه اول دوره نهم جلسه ۲۰۳ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ساعت ۱۶... عزیزان دوره نهم کلاس مجردها می توانند شرکت کنند ۳... کشیده اند به همه عزیزان دوره نهم و خوانندگان این...
کد خبر: ۲۹۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


کد خبر: ۲۹۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


سلام کارگاه زوجین,گام دوم,دوره پنجم ۷ مرداد ۱۳۹۸ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۰


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره دوازدهم ٢۶ تیر ۱۳۹۸ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


همه عزیزان دوره هشتم و ادوار کلاس مجردها می توانند...
مجردها جلسه شانزدهم دوره هشتم جلسه ۲۰۲ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ساعت ۱۶... عزیزان دوره هشتم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت... آن را کشیده اند به همه عزیزان دوره هشتم و...
کد خبر: ۲۹۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۱


مجردها جلسه پانزدهم دوره هشتم جلسه ۲۰۱ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ساعت ۱۶... ۲ فقط آقایان دوره هشتم و ادوار کلاس مجردها می...
کد خبر: ۲۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵


دوره قبل همیشه این گله بوده و هست که ما... در دوره نهم کلاس مجردها شرکت کنند چند نکته ضروری... کلاس مجردها برای دوره نهم به میمنت دهه کرامت از... افراد متقاضی مثل بسیاری از دوره های آموزشی دنیا در...
کد خبر: ۲۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲