برچسب های خبر
برچسب: دوره جدید
مجردها جلسه سیزدهم دوره هشتم جلسه ۱۹۹ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ساعت ۱۷... عزیزان دوره هشتم هفتم و ادوار کلاس می توانند شرکت... عزیزان دوره هشتم و خوانندگان این صفحه توصیه می کنم...
کد خبر: ۲۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴


مجردها جلسه دوازدهم دوره هشتم جلسه ۱۹۸ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ساعت ۱۵... عزیزان دوره هشتم هفتم ادوار کلاس و دانشجویان محترم دانشگاه... عزیزان دوره هشتم و خوانندگان این صفحه توصیه می کنم...
کد خبر: ۲۹۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


مجردها جلسه یازدهم دوره هشتم جلسه ۱۹۷ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ساعت ۱۵... دوره هشتم هفتم ادوار کلاس و دانشجویان محترم دانشگاه تهران... دوره هشتم و خوانندگان این صفحه توصیه می کنم ۴...
کد خبر: ۲۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


مجردها جلسه دهم دوره هشتم جلسه ۱۹۶ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ساعت ۱۶... عزیزان دوره هشتم هفتم و ادوار کلاس می توانند شرکت... آن را کشیده اند به همه عزیزان دوره هشتم و...
کد خبر: ۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶


مجردها جلسه نهم دوره هشتم جلسه ۱۹۵ یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ساعت ۱۶... حضوری پذیرفته شده اند ۲ همه عزیزان دوره هشتم هفتم... به همه عزیزان دوره هشتم و خوانندگان این صفحه توصیه...
کد خبر: ۲۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴


دوره ی دوره هشتم کلاس مجردها در روزهای باقی مانده...
ثبت نام کنیم تا به دوره هشتم اضافه شوند... قبلی و برخی مصالح و نکات تربیتی در دوره هشتم... چند روز موعد ثبت نام میان دوره را در صفحه... ثبت نام دوره هشتم اینجا+ اقدام فرمایید مهلت ثبت نام...
کد خبر: ۲۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶


مجردها جلسه هشتم دوره هشتم جلسه ۱۹۴ یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ساعت ۱۶... عزیزان دوره هشتم هفتم و ادوار کلاس می توانند شرکت... کشیده اند به همه عزیزان دوره هشتم و خوانندگان این...
کد خبر: ۲۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


مجردها جلسه هفتم دوره هشتم جلسه ۱۹۳ یکشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ساعت ۱۶... عزیزان دوره هشتم هفتم و ادوار کلاس می توانند شرکت... کشیده اند به همه عزیزان دوره هشتم و خوانندگان این...
کد خبر: ۲۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱


مجردها جلسه ششم دوره هشتم جلسه ۱۹۲ یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ساعت ۱۶... پذیرفته شده اند ۲ همه عزیزان دوره هشتم هفتم و... دوره هشتم و خوانندگان این صفحه توصیه می کنم ۵...
کد خبر: ۲۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۳


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره دهم ۳ بهمن ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام دوم,دوره سوم ۱۹ دی ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام دوم,دوره دوم ۹ آذر ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام دوم,دوره اول ۳ شهریور ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره نهم ٢۱ آذر ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره هشتم ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره هفتم ۲ شهریور ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره ششم ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره پنجم ۲۹-۲۷-۲۶ مرداد ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره چهارم ۱۸-۱۹-۱۷ مرداد ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸


سلام کارگاه زوجین,گام اول,دوره سوم ۲۸-۲۹-۲۷ تیر ۱۳۹۷ برای اطلاع...
کد خبر: ۲۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۸