برچسب های خبر
برچسب: تجملات
چه مصیبتی از این بدتر که آدمی، آزاد نباشد و برای دیگران زندگی کند؟! آن هم دیگرانی که عقل سالمی ندارند و اگر دارند از آن بی بهره اند؛ لهم قلوب لا یفقهون بها. دیگرانی که همین نقص عظیم برایشان بس که "عقل شان به چشم شان است!"
کد خبر: ۱۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۱


افزونِ تجملات و سنگینی مخارج عروسی و بَرج های این...
کد خبر: ۱۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴


نباید تجملات را ترویج کنند اظهار کرد مخاطبان نشریات خانوادگی...
کد خبر: ۱۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹


مهریه ها را کم کنیم تجملات را کاهش دهیم مثلا...
کد خبر: ۱۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۰۸/۰۸


دیگر مصرف تجملات در زندگی همه ی ما وجود دارد...
کد خبر: ۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۵/۲۷