برچسب های خبر
برچسب: اسراف
چه مصیبتی از این بدتر که آدمی، آزاد نباشد و برای دیگران زندگی کند؟! آن هم دیگرانی که عقل سالمی ندارند و اگر دارند از آن بی بهره اند؛ لهم قلوب لا یفقهون بها. دیگرانی که همین نقص عظیم برایشان بس که "عقل شان به چشم شان است!"
با این همه اسراف و تبذیر آسیب های جبران ناپذیری...
های احمقانه با این همه اسراف و تبذیر آسیب های...
کد خبر: ۱۳۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۱۱


و این فرهنگ اسراف و تجمل گرایی روز به روز... مبادا این بازار عکاظ و این بورسِ تجمل و اسراف...
کد خبر: ۱۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴