شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما چند روز بعد یعنی در روز یازدهم یا دوازدهم بیماری‌ام، موضوع رسانه‌ای شد و خبر دست به دست چرخید. خب شاید لغو چند برنامه ام در آن روزها که در اغلب در فضای باز اجرا می‌شدند و یا پخش آرشیوی برنامه آیینه خانه یا هر عامل دیگری موجب این امر شده بود؛ نمی‌دانم اما خبر موجب خیر شد و از رسانه‌ها باید تشکر کنم چون غیر از اطرافیان و دوستان نزدیک، صدای برخی از دوستان قدیمی را شنیدم که شماره‌ای از آنها نداشتم و یا برخی از اهالی علم و هنر و سیاست که همیشه سرشان شلوغ است و مهم‌تر ...
ادامه مطلب
کلاس

خانواده نوپا - جلسه 7

يکشنبه , ۰۲ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۶۵۹
بازدید

خانواده نوپا و پکن

شنبه , ۰۱ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۰۰ منتشر شده در کلاس
۴۷۴۷
بازدید

خانواده نوپا - جلسه 6

شنبه , ۲۴ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۶۳۸
بازدید

خانواده نوپا - جلسه 5

چهارشنبه , ۱۴ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۴۸۲
بازدید

خانواده نوپا - جلسه 4

شنبه , ۱۰ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۴۲۳۲
بازدید