شرح حال و سپاس

شرح حال و سپاس

از لحظه‌ای که تستم مثبت شد برای جلوگیری از نگران کردن دیگران، تصمیم گرفتم تا کسی غیر از خانواده و مادرم از بیماری‌ام مطلع نشود اما
ادامه مطلب
کلاس

خانواده نوپا2 - جلسه 1

جمعه , ۰۳ دی ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۷۴۱
بازدید

خانواده نوپا - جلسه 11

يکشنبه , ۰۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۹۶۹
بازدید

خانواده نوپا - جلسه 10

يکشنبه , ۰۷ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۰۰ منتشر شده در کلاس
۳۵۳۰
بازدید

خانواده نوپا - جلسه 9

شنبه , ۲۹ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۳۰ منتشر شده در کلاس
۳۵۱۵
بازدید

خانواده نوپا - جلسه 8

شنبه , ۲۲ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۲۰:۳۰ منتشر شده در کلاس
۳۶۲۵
بازدید