ثبت نام دوره جدید کلاس مجردها اسفند ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳

ثبت نام دوره جدید کلاس مجردها اسفند ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳

کلاس مجردها همیشه رایگان بوده و رایگان هست. اما منظم است و ضوابط و قوانین ساده اما مهمی دارد. همین الان می توانید ثبت نام کنید.
ادامه مطلب
کلاس

کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۷

پنجشنبه , ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۲۱ منتشر شده در کلاس
۱۷۷۳
بازدید
کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۷
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۶

جمعه , ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۱۶ منتشر شده در کلاس
۲۶۴۵
بازدید
کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۶
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۵

يکشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۴۲ منتشر شده در کلاس
۱۴۷۴
بازدید
کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۵
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۴

جمعه , ۰۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۲۶ منتشر شده در کلاس
۲۴۶۰
بازدید
کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۴
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.

کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۳

يکشنبه , ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ منتشر شده در کلاس
۱۶۰۱
بازدید
کلاس مجردها ؛جلسه ۲۳۳
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.